Photo: Kunsthall 3.14

PERFORMANCE: The silent map game at the Migrant car

Action: Test the silent map game at the project Migrant Car. Throw the dice and try to occupy Vågsallmenningen. Kunsthall 3.14 hosted and programmed the Migrant car in november before the car went north of Norway and to Russia.

Photo: Kunsthall 3.14


Om Migrantbilen
Migrantbilen er et samarbeidsprosjekt mellom Ed D’Souza, møbeltapetserer Eddie King og studenter fra OsloMet storbyuniversitet og Kunsthøgskolen i Oslo. Fra mai til august beveget en rekonstruksjon av den indiske folkebilen Hindustan Ambassador seg rundt i Oslos bilfrie sone. Migrantbilenvar utgangspunkt for en rekke kunstnerisk bidrag av og i samarbeid med studenter fra KHiO og OsloMet. Våren 2020 vil Migrantbilenbegynne på sin reise nordover til Kirkenes og Russland med et første stopp i Bergen, i samarbeid med Kunsthall 3,14.

Blog Migrantbilen

Photo: Kunsthall 3.14

Performance karakteren den Skandinaviske dame okkuperte Vågsallmenningen i Bergen i en time ved å utføre spillet: The silent map game. Karakteren kom ikke til målet da en klokke begynte å ringe etter halve tiden. Karakteren måtte derfor dekke seg med stoff, å gå hele ruten tilbake forå rydde opp og forsvinne med alle spor fra okkupasjonen etter en times okkupasjon.

 Photo: Kunsthall 3.14

Continue reading